Ansatte

 • Alle
 • Administrasjon
 • Drift
 • Forretningsutvikling og digital
 • Investering
 • Marked
 • Miljø
 • Økonomi/Finans
 • Prosjekt
 • Utvikling

Anders Lefdal Nordgård

Andreas Jul Røsjø

Anwar Mahnin

Bjørn Glemmestad

Cathrine Gram

Christine Moy

Dagny Stensgård Wik

Dina Fjærvoll Saltvik

Ea Lykke Syse

Erik Borgen

Erik Gausen

Erlend Moe

Hallbjørn Reistad

Ida Kristine Rande

Isak Oksvold

Jakob Krupka

Karianne Karadas Robstad

Ken Pedersen

Kenneth Bredesen

Kent Lövestedt

Knut Aleksander Næss

Kristine Strand

Kyrre Borgen

Marianne Storli

Marielle Pertold Just

Marius Nilsen

Mette Arntzen Bjerke

Miriam Bjørgås

Odin Gjørtz

Ole Fredrik Baadshaug

Øyvind Hartveit

Pål Bøe

Per-Øyvind Andersen

Petter Kleven

Sandra A. Christensen

Siri Løining

Siv Andresen

Stine Landgraff Torvaldsen

Thomas Sletten

Tone Melgård

Vidar Rudolfsen

Volker-Michael Mika

 • Alle
 • Administrasjon
 • Drift
 • Forretningsutvikling og digital
 • Investering
 • Marked
 • Miljø
 • Økonomi/Finans
 • Prosjekt
 • Utvikling

Anders Lefdal Nordgård

Andreas Jul Røsjø

Anwar Mahnin

Bjørn Glemmestad

Cathrine Gram

Christine Moy

Dagny Stensgård Wik

Dina Fjærvoll Saltvik

Ea Lykke Syse

Erik Borgen

Erik Gausen

Erlend Moe

Hallbjørn Reistad

Ida Kristine Rande

Isak Oksvold

Jakob Krupka

Karianne Karadas Robstad

Ken Pedersen

Kenneth Bredesen

Kent Lövestedt

Knut Aleksander Næss

Kristine Strand

Kyrre Borgen

Marianne Storli

Marielle Pertold Just

Marius Nilsen

Mette Arntzen Bjerke

Miriam Bjørgås

Odin Gjørtz

Ole Fredrik Baadshaug

Øyvind Hartveit

Pål Bøe

Per-Øyvind Andersen

Petter Kleven

Sandra A. Christensen

Siri Løining

Siv Andresen

Stine Landgraff Torvaldsen

Thomas Sletten

Tone Melgård

Vidar Rudolfsen

Volker-Michael Mika