Digerneset Næringspark

digerneset01

Digerneset Næringspark er fremtidens knutepunkt i Møre og Romsdal. Det 400 daa store område er regulert til forretning og logistikk. Digerneskrysset ligger strategisk godt plassert i forhold til vedtatte og fremtidige veiprosjekter i regionen. Møreaksen, ny fergefri E39 og det mulig fremtidige Storfjordsambandet vil passere Digerneset.

Området består av ferdig utviklet eiendomsmasse på ca 25.000m2 for aktører som Posten/Bring, Maxbo, Rema 1000, Tesla, Circle K og Sparkjøp. I tillegg er det et videre utbyggingspotensiale på ca 120.000m2.

Det er lagt ned store ressurser i å planere og klargjøre tomtene. Derfor kan vi tilby handels og logistikkeiendommer med en leveringstid på under ett år fra kontraktsinngåelse. Digerneset Næringspark utvikles i samarbeid med Wenaas Kapital AS.

Les mer om Digerneset Næringspark her.

Finn frem:

NØKKELINFO

Digerneset Næringspark

Skodje

Norge

Eierandel

47,5%

Areal bygg (m²)

16 531

Areal tomt (m²)

400 000

KONTAKT

Pål Bøe