Värmlandsvägen 88

varm

Beliggenhet:

Anlegget ligger lett synlig ved E18 i Karlskoga, rett ved en avkjørsel på vestsiden av byen.

Finn frem:

NØKKELINFO

Värmlandsvägen 88

Sverige

Eierandel

100%

Areal bygg (m²)

4,206

Areal tomt (m²)

20,148

KONTAKT

Hallbjørn Reistad