Solen skinner på våre bygg

M├©ller Eiendom_m├©nster 1080x1080 4_02

Innovasjon er et litt slitt uttrykk, men det betyr kanskje at det fortsetter å bidra til forbedring? Vi må tenke nye tanker, og se om de kan bidra til utvikling.
Vi skal arbeide systematisk for å minimere unødvendig energibruk, utslipp og sløsing med energi, og vi skal utfordre oss selv på hvor energismart og klimavennlig det er mulig å bygge innenfor økonomiske bærekraftige rammer.

Ett av områdene vi har utforsket de siste årene er reduksjon av energiforbruket gjennom bruk av solcellepaneler og andre innsparingsteknologier. I vårt miljøarbeid skal åpenhet og faglig etterrettelighet være en forutsetning, og vi skal dele av våre erfaringer og kunnskap der det kan komme samfunnet og miljøet til gode. Foreløpig er fire av våre eiendommer tilført paneler som sparer miljøet og leietakerne for unødvendig sløsing. Men det er bare begynnelsen.

171026FSF0246-8170832--Foto_Finn_StÜle__Felberg_low3

- Den positive kostnadsutviklingen innen solenergi er i ferd med å gjøre teknologien høyaktuell som energitiltak i både nye og eksisterende bygg.

Adm dir Andreas Jul Røsjø i Møller Eiendom.

C14B5018-8170502-Foto_Finn_StÜle__Felberg_web

Vi har tatt egen medisin
Møller Eiendom samarbeider tett med bilforhandlerkjeden Møller Bil og bilimportør Harald A. Møller om utbygging av ladepunkter for elbiler, flere bilanlegg med redusert klimabelastning. Det nye solenergianlegget på selskapets anlegg på Lillestrøm består av nærmere 800 solcellepaneler, som i løpet av ett år skal produsere rundt 175 000 kWh strøm. Ambisjonen er at dette anlegget blir et av flere som skal installeres på Møller Eiendoms bygg i tiden fremover.

Strømmen fra anlegget i Leiraveien 17 går direkte til Møllers egen virksomhet i logistikkbygget, som også har et eget jernbanespor for å redusere behovet for veibasert deletransport med trailere. Strømmen som produseres tilsvarer det årlige ladebehovet for 100 elbiler.

Klimavennlig-bygg_neg2

- Dette er et utrolig kult prosjekt! I Norge trenger vi at offentlige og private aktører investerer i fornybar energi og bærekraftige løsninger.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V)

Kutter energiforbruket med 30%
Siden 2016 har Maskegruppen leid lokaler av Møller Eiendom i Billittveien på Vinterbro. Lagerbygningen med tilhørende kontor er bygd i 1999, og energiforbruket er deretter. Med 12 000 kvadratmeter å varme opp, har strømregningen og miljøfotavtrykket vært større enn både utleier og leietaker er fornøyd med. Derfor er det inngått et spleiselag om å gjøre utbedringer som vil kutte forbruket med 650 000kWh.

Energitiltakene er en omfattende modernisering av et eksisterende bygg, som har kommet i stand som et spleiselag. Utleier forserer en del vedlikehold i bygget og leietaker er med å finansiere en oppgradering gjennom en grønn leieavtale. I avtalen skal Møller Eiendom gjennomføre installasjon av varmepumpe, rehabilitering og utskifting av ventilasjonsanlegg, utskifting av belysning til LED og et stort nytt solcelleanlegg på taket av bygget. Leietaker forplikter seg på sin side til en tilleggsleie, som de tjener inn igjen ved det reduserte forbruket.

– Vi reduserer vårt energiforbruk med 30 prosent. Det er helt i tråd med vår ambisjon om å være en nullutslippsbedrift.

Per Gundersen, konsernsjef i MaskeGruppen.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn åpnet det nye solcelleanlegget i Leiraveien. På fasaden ser man deler av panelene tydelig. (Foto: Justine Omberg)
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn åpnet det nye solcelleanlegget i Leiraveien. På fasaden ser man deler av panelene tydelig. (Foto: Justine Omberg)

Vårt engasjement for å benytte solceller går tilbake til 2016 da vi begynte å utforske solcellepaneler på to av våre logistikkbygg. Samtidig gjorde vi også noen læringsprosjekter i Oslo, som ble kalt SunMobility. Her så man på hvordan solceller kunne brukes som ‘hub’ i byrommet, for lading av ulike strømdrevne fremkomstmidler.

M├©ller Eiendom_m├©nster 1080x1080 3_03

Vil du vite mer?

Kontakt:

Les en ny historie: