M├©ller Eiendom_m├©nster 1080x1080 3_03

Det er sjelden det dukker opp muligheter til å transformere så sentrale og viktige eiendommer som NRKs ikoniske hovedkontor på Marienlyst.

Derfor kastet vi oss tidlig inn i kampen, for å jobbe med hvordan vi kunne se for oss en fremtidig byutvikling av området, dersom vi skulle vinne frem i det forestående salget.

Marienlyst-orginalfil--MEI-03793_JPG_low
Vi allierte oss med kompetansemiljøet fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås og musikkinstituttet Barratt-Due i forbindelse med lanseringen av vårt konsept.  Den tverrfaglige gruppen jobbet i forkant med å kvalitetssikre og foredle ideen som ivaretok hensynet bak fredningsvedtaket av NRK – samtidig som det skulle skapes en innovativ bydel der folkehelse – gjennom dyr, musikk og arkitektur – veier tyngre enn sensorteknologi og selvkjørende busser.
Det skisserte prosjektet bygget på å fylle området med dyr og musikk, for så å sette sammen en unik blanding av boliger, seniorleiligheter, barnehage, hotell og næring, som alle sirkler rundt et felles konsept for å oppnå et sted der trivsel og folkehelse er utgangspunktet for planleggingen – og at det brukes dokumenterte metoder for å oppnå dette.

Vi mente videre at det ville være en styrke å beholde en fornuftig variasjon mellom bolig og næring, for å sikre aktivitet og sirkulasjon på området gjennom hele dagen. Den fredede delen av NRKs bebyggelse, som f.eks. Store Studio, skulle få den beste gjenbruken ved å fylles med Barratt-Dues musikkvirksomhet, og dermed bli et utrolig sterkt tilskudd til den nye bydelen, med bl.a. nabolagskonserter og musikkundervisning. NRKs og KORKs kulturarv ville på denne måten bli videreført og dyrket i ny forkledning.

Det gikk ikke vår vei, dessverre. Men som en stor og viktig øvelse i byutviklingstankegang, ville vi ikke vært innsatsen foruten. Det skal bli spennende å se hvordan det hele utvikler seg.

Marienlyst-orginalfil--MEI-03794_JPG_low
M├©ller Eiendom_m├©nster 1080x1080 3_03

Vil du vite mer?

Kontakt:

Jakob Krupka

Pressebilder
Les en ny historie: