M├©ller Eiendom_m├©nster 1080x1080 3_03

På Nedre Valle har vi satt oss fore å utarbeide et spesielt boligprosjekt som tar med seg Ensjøs industrihistorie i både utforming og materialbruk.

Prosjektets ambisjon er dessuten å bidra positivt til kommunens nylig vedtatte arkitekturpolitikk med sin vektlegging av stedsidentitet og tidsdybde, fortetting med kvalitet og variasjon, og sosial bærekraft.

LAGERHALLEN-NEDRE-VALLE-9702274

Tomten ligger på toppen av Ensjø, i krysset mellom ferdselsårene Grenseveien og Gladengveien. Plasseringen vil gjøre prosjektet veldig synlig i bybildet, og vi bruker denne muligheten til å foreslå en unik egenart og forhåpentligvis et forbildeprosjekt i området. Bebyggelsen samler et stort kvartal med et særdeles sjenerøst og grønt indre gårdsrom. Gårdsrommet er tenkt som park, stor nok til å romme store furutrær, et tjern, ulike private soner og veldig gode solforhold.

Den utvendige karakteren skal fremstå som urban, beskyttende og industriell, mens innsiden av prosjektet skal fremstå som mykere, med fokus på god bokvalitet. Hageanlegget skal gi beboere og besøkende en egen parkopplevelse. Hele gårdsrommet blir på nesten 5 mål(!).

Det legges opp til nye torg- og møteplasser i krysset Gladengveien og Grenseveien, i kombinasjon med publikumsrettede aktiviteter både i den eksisterende bilhallen og ellers på bakkeplan for å sikre bymessig struktur og inviterende fasader. Vi ønsker å videreføre og fysisk ramme inn de historiske trekkene ved industribyen med dens buer og materialspråk, ikke minst den gamle bilhallen vi ønsker å bevare og integrere i prosjektet.

Forslaget er inspirert av industrihistorien på Ensjø/Hovinbyen; og av Oslos storkvartaler med sine interne store og grønne gårdsrom – fortolket til et moderne boligkompleks med ca. 270 boliger og flotte næringsarealer.

Prosjektet er tegnet av Code Arkitektur og Grindaker Landskapsarkitekter og henger fint sammen med prinsippene for vår arkitekturvisjon «Hundreårsarkitektur» der vi ønsker å bygge fremtidens kulturminner, fremfor dagens glansbilder.

NEDRE-VALLE-SETT-FRA-VEST-9702269
M├©ller Eiendom_m├©nster 1080x1080 3_03

Nedre Valle

Adresse: Grenseveien 65-67

Arkitekt: CODE Arkitektur og Grindaker Landskapsarkitekter

Bolig: 270 leiligheter

Byggestart: 202X

Vil du vite mer?

Kontakt:

Jakob Krupka

Pressebilder
Les en ny historie: