Vår arkitekturvisjon

M├©ller Eiendom_m├©nster 1080x1080 4_02

Vi ønsker å bevise at vi er eiendomsutviklere som evner å levere solide prosjekter, og dermed sette et positivt preg på omgivelsene vi bor og lever i.

Derfor er kvalitet, lokal tilpasning og lysten til å oppføre djerve arkitektoniske objekter veiledende i vårt arbeid.

Som eiendomsutvikler er det vår ambisjon å opptre som en tillitsfull, langsiktig og profesjonell aktør som tar by- og stedsutvikling, og menneskene som berøres, på alvor. Derfor skal vi realitetsbehandle prosjektene vi igangsetter opp mot vår egen arkitekturstrategi, for tidligst mulig å avdekke omstendigheter som kan begrense bruk av prinsippene. Der vi ikke klarer å møte våre egne ambisjoner på prosjektnivå, skal vi ta lærdom og forsøke neste gang.
Hundreårsarkitekturen er en ønsket retning som skal motivere våre fagkyndige, leverandører, kunder eller oss selv. Vi setter pris på arkitekt- og fagmiljøer som deler, men også utfordrer våre holdninger, og tror de beste prosjektene skapes gjennom å tidlig definere målsetninger og ambisjoner – og derigjennom skape eiendommer som står seg godt i fremtiden.
Bygdoy-Alle-4-MEI-02362- Foto_Finn_Ståle__Felberg
200110FSF074-8900797--Foto_Finn_StÜle__Felberg_low
170125FSF0158-8215741--Foto_Finn_StÜle__Felberg_low
Kunst, kultur og ornamentikk
Byrommene og byggene vi skaper, og ellers ferdes i, er alle potensielle lerreter for opplevelse. Vårt mål bør alltid være å ikke etterlate oss en fattig arkitektur, vi må skape begeistring og kontinuerlig utfordre etablerte sannheter.
Integrering av god mobilitet
Effektiv og god mobilitet er en viktig faktor for trivsel. Det skal være enkelt for mennesker å komme seg til og fra våre prosjekter. Vi skal tilrettelegge for klimavennlige mobilitetsløsninger, og ikke vente på̊ kommunale og statlige prosjekter.
Kunnskap og gode materialer
God arkitektur bør være laget av kvalitetsmaterialer. Kvalitetsmaterialer er materialer som tåler nye funksjonskrav og som kan gjenbrukes mange ganger.
Teknologi
Vi skal være nysgjerrige på eksisterende teknologi og alltid vurdere om den kan effektivisere og optimalisere våre prosjekter, eller gi informasjon om behov og brukeradferd som et ledd i å utvikle bedre eiendommer.
Vi ønsker at neste generasjon skal være stolte av våre bygg også om hundre år. Derfor har vi kalt vår arkitekturstrategi for hundreårsarkitektur. Det er vår filosofi i by- og stedsutvikling:
Demokratisering av byutvikling
Vi mener at de beste ideene og løsningene kommer når man arbeider sammen og lytter til brukerne. På̊ denne måten utvikler vi gode verdiforslag.
Vår del av samfunnsoppdraget
Vi påtar oss et ansvar når vi bygger by. Vi skal tilrettelegge for gode møteplasser, fasader som forskjønner byen, gater som føles trygge å ferdes i - og innhold som gir steder herlighetsverdier.
Inntrykk, uttrykk og omgivelser
Våre prosjekter skal være gjennomtenkte og stedstilpassede. Byggene og rommene mellom dem skal utgjøre verdifulle elementer. Vi ønsker å fremme trygge, sunne og levende omgivelser.
I balanse med historie og tradisjon
Vi ønsker å bygge fremtidens kulturminner og ikke dagens glansbilder. For å oppnå dette, vil vi søke god dialog med antikvariske myndigheter og kulturminneeksperter som kan vise vei i arbeidet med bevaring, vern og utvikling
Arkitektur og fleksible strukturer
Vi mener at det å bygge i solide materialer, og utforme bygg på en såpass robust og fleksibel måte, at de tåler endringer i funksjon over tid, uten enorme ombygginger eller omfattende riving, er bærekraft i praksis.
Balders-gate-28-3D-MEI-02569
Grenseveien-65-MEI-03377

M├©ller Eiendom_m├©nster 1080x1080 3_03

Vil du vite mer?

Kontakt:

Jakob Krupka

Pressebilder
Les en ny historie: