M├©ller Eiendom_m├©nster 1080x1080 3_03

Transport av mennesker og varer har vært en stadig økende kilde til miljøbelastning. Samtidig er denne mobiliteten livsnerven i mange samfunn og en kilde til frihet for mange.

Sammen med Møller Mobility Group og andre, skal vi tilrettelegge for klimavennlige mobilitetsløsninger for alt fra mikromobilitet til trailerlastere på en god og effektiv måte. Det skal være enkelt å komme seg til og fra våre prosjekter.

Måten vi planlegger bygg, steder og byer har innvirkning på̊ behovet for transport og hvordan man forflytter seg. Effektiv og god mobilitet er en viktig faktor for trivsel.

Det ligger til familien å tenke på fremkomstmidler. Det hele startet med en bilbutikk og et verksted på Strømmen utenfor Oslo. Gjennom generasjoner har vi skapt varige verdier i form av kundeopplevelser, arbeidsplasser, erfaring, kunnskap og kapital.  Til sammen eier og driver vi omtrent 40 bilanlegg i hele Skandinavia for vårt søsterselskap Møller Mobility Group.

Møller Bil Oslo Vest er landets største bilanlegg og erstatter de tradisjonsrike lokalene til Møller Bil på Skøyen, som man hadde vokst ut av. Totalt er anlegget på 25.000 kvm over 5 etasjer med salgslokaler for nye og brukte biler, samt fullstendige verksted for VW og Audi. Bygget ligger ved og over Ring 3, med 80.000 passerende biler i døgnet.

Hele anlegget har gjennomgående led-belysning og oppnår Energiklasse A. De grønne takene bidrar både til samling av overvann, til klimatisering av bygget og til glede for alle forbipasserende.

M├©ller Eiendom_m├©nster 1080x1080 3_03

Møller Bil Oslo Vest

Adresse: Lilleakerveien 20-22 

Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter  

Bygges og eies sammen med Mustad Eiendom  

Åpnet januar 2015  

Vil du vite mer?

Kontakt:

Pål Bøe

Pressebilder
Les en ny historie: