Alfasetveien 11

M├©ller Eiendom_m├©nster 1080x1080 4_02

Inkluderende arbeidsliv

- en arena for inspirasjon og utvikling

 

Møller Medvind startet opp i midlertidige lokaler i Alfasetveien 11 i 2018. Gjennom Møller Medvind-metoden rekrutterer de unge mennesker fra Nav som tidligere ikke har fått sjansen de fortjener. Det viktigste for Møller Medvind er å levere de aller fineste bilene og få ansatte i faste, fulle stillinger.

Etterhvert ble behovet større og vi gikk derfor igang med ombygging og oppgradering av underetasjen for å gjøre plass til enda mer aktivitet, både innen bilpleie og utdanning av mennesker som trenger en ny sjanse.

Og nå skal resten av eiendommen følge etter!

Moller-Medvind-MEI-00248
MM_EXT02

3D illustrasjon av Blår

Nå etableres Møller Medvind Arena i Alfasetveien 11.

Nå skal eiendommen fylles med mer aktivitet. Møller Bil skal etablere bruktbil-aktivitet og småskade-aktivitet i én etasje. Det skal også etableres kantinedrift sammen med en ekstern partner, som adopterer Møller Medvind-metoden ved å ta inn folk fra utenforskapet og innlemme dem i driften, slik at de igjen kan ansettes i arbeidslivet. Møller Bil-skolen flytter sin aktivitet fra Etterstad til Møller Medvind Arena. I tillegg skal det etableres konferanse- og møteroms-fasiliteter som skal kunne benyttes for både interne og eksterne, og det etableres også for første gang et samlingspunkt for bilsamlingen til Møller Mobility Group, som i dag består av rundt 20 biler.

I forbindelse med etableringen har vi investert ca MNOK 100 i eiendommen for å oppgradere og tilpasse bygget. En stor del av investeringene har gått til miljø og energieffektiviserende tiltak; solceller, isolasjon og oppgraderte tekniske anlegg vil gi en forventet årlig energibesparelse på 700.000-800.000 kWh.

Dette har vært en viktig fellessatsning for flere av selskapene i Møllerfamilien. Medvind Arena markerer et felles løft og satsing på å utvikle Alfasetveien 11 til å bli Norges første inkluderingsarena.

Selskapene involvert er: MMG, Møller Bil, Møller Medvind, Møller Eiendom og Aars.

MM_EXT01

3D illustrasjon av Blår

Møller Medvind Arena
- Fylt med aktiviteter som vil gi fulle, faste stillinger.
Slik vil mange flere få muligheten til å starte livene sine.

M├©ller Eiendom_m├©nster 1080x1080 3_03

Vil du vite mer?

Kontakt:

Les en ny historie: