M├©ller Eiendom_m├©nster 1080x1080 3_03

Av og til er det lov å tenke stort. På Digerneset har vi flyttet 2.000.000 kubikk med fjell og masse for å etablere det regionale knutepunktet på Sunnmøre.

Det 400 mål store området er regulert til forretning og logistikk. Vi kaller det Digerneset Næringspark. Området består av allerede utviklet eiendomsmasse på ca. 25.000m2 for aktører som Posten/Bring, Maxbo, Rema 1000, Tesla, Circle K og Sparkjøp. I tillegg er det et ytterligere utbyggingspotensiale på ca. 120.000m2. Det er lagt ned store ressurser i å planere og klargjøre tomtene. Derfor kan vi tilby handels- og logistikkeiendommer med en leveringstid på under ett år fra kontraktsinngåelse.

Digerneskrysset ligger strategisk godt plassert i forhold til vedtatte og fremtidige veiprosjekter i regionen. Møreaksen, ny fergefri E39 og det mulig fremtidige Storfjordsambandet vil passere her.

På Digerneseter det gode vekstvilkår. Vi er lokalisert i et område med sterk befolkningsøkning, hvor mange av innbyggerne er i etableringsfasen. Det er derfor naturlig å satse på god bredde i utvalget av varer og tjenester.

Digerneset har allerede etablert seg med en betydelig omsetning og verdiskapning, og er i ferd med å bli det naturlige valget for plassering av fellesfunksjoner og offentlige formål på Nordre Sunnmøre.

Digerneset Næringspark utvikles i samarbeid med Wenaas Kapital AS.

M├©ller Eiendom_m├©nster 1080x1080 3_03

Digerneset Næringspark

Adresse:  Lerstadv 545, 6018 Ålesund

Vil du vite mer?

Kontakt:

Thomas Sletten

Pressebilder
Les en ny historie: