Finansdirektør Dagny S. Wik og finanssjef Marianne Storli på Harbitz Torg

Miljøbygg får attraktiv finansiering

23. juni 2020

Møller Eiendom har sikret finansiering til det nye kontorbygget på Harbitz Torg fra Nordic Investment Bank og Swedbank Norge. Prosjektets og selskapets bærekraftsprofil har bidratt til å få den attraktive finansieringen på plass.

Totalt finansierer Nordic Investment Bank og Swedbank Norge prosjektet med henholdsvis 700 MNOK og 815 MNOK, begge med grønne lån. Det 30 000 kvadratmeter store kontorbygget på Harbitz Torg er klassifisert med energiklasse A og BREEAM «Excellent». Dette har bidratt til at långiverne har vært villige til å finansiere prosjektet innenfor bankenes strenge kriterier for grønne lån.

– Vi er veldig glade for at vi kan bidra til realiseringen av Møller Eiendoms strategi om bærekraftig eiendomsutvikling ved å tilby grønn, langsiktig finansiering av Harbitz Torg ettersom grønn finansiering er et viktig satsingsområde for oss slik at vi kan bidra til grønn omstilling, sier Anders Nilsson, Client Executive med ansvar for eiendom i Swedbank Norge.

Nordic Investment Bank gir finansiering til prosjekter etter å ha evaluert deres potensielle produktivitetsgevinster og miljøgevinster. Harbitz Torg oppfyller bankens kriterier for finansiering med NIB miljøobligasjoner på grunn av sertifiseringen som grønt bygg, energieffektivitet og bærekraftig ressursforvaltning.

– Vi opplevde at banken gjorde en grundig vurdering av prosjektets miljøkvaliteter, Møller Eiendom som virksomhet, vår bærekraftstrategi og vi opplevde at nåløyet var trangt, uttaler finanssjef Marianne Storli i Møller Eiendom.

– Vi er veldig fornøyde med disse lånene som er til betingelser vi ikke tror vi kunne oppnådd i markedet forøvrig. Det er helheten i finansieringen med de to bankene og langsiktigheten på lånet hos Nordic Investment Bank som er attraktivt for oss. Dette er med på å gi fart til bærekraftsarbeidet i Møller Eiendom, avslutter Storli.

« Vi opplevde at banken gjorde en grundig vurdering av prosjektets miljøkvaliteter »

Marianne
Marianne Storli, finanssjef Møller Eiendom

NORDIC INVESTMENT BANK

Nordic Investment Bank er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. Banken har hovedkontor i Helsinki, Finland.

NIB gir finansiering til prosjekter etter å ha evaluert deres potensielle produktivitetsgevinster og miljøgevinster. Harbitz Torg oppfyller bankens kriterier for finansiering med NIB miljøobligasjoner på grunn av sertifiseringen som grønt bygg, energieffektivitet og bærekraftig ressursforvaltning.

SWEDBANK NORGE

Swedbank er en privat bank, som etablerte seg i Norge i 1999 og tilbyr et bredt utvalg av produkter og tjenester innen finansiering, plassering og investeringer til selskaper og organisasjoner. Banken har ca. 150 ansatte i Oslo.

GRØNNE LÅN

Grønne lån er en betegnelse på låneprodukter som knytter seg til miljøkvalitetene til den aktuelle eiendelen, hvor kun de prosjektene som møter bankens miljø eller bærekraftskriterier får finansieringen. Markedet for grønne lån har til nå vært kommersielt drevet.