Møller Eiendom styrker laget med nye styremedlemmer

26. mai 2021

Møller Eiendom styrker laget med Jennifer Lee Koss og Christine Grape som nye styremedlemmer


Oslo, 25. mai 2021: Møller Eiendom styrker sin styrekompetanse ved å velge Jennifer Lee Koss og Christine Grape som nye styremedlemmer. Kunnskap om bærekraft, teknologi og engasjement for utvikling av byrom og eiendomskonsepter var avgjørende i jakten på nye kandidater til styret.


-Jeg er veldig glad for at Jennifer Lee Koss og Christine Grape har takket ja til å bli en del av styret i Møller Eiendom. Vi forvalter og utvikler fremtidens eiendomskonsepter med omtanke for byrom og miljø. Gjennom å få disse to med på laget utvider vi kompetansen vår og kompletterer et velfungerende styre, sier styreleder Harald Møller.


Et selskap med ambisjoner
Møller Eiendom er i vekst og har ambisjoner for fremtiden. Selskapet eier, forvalter og utvikler eiendom med vekt på å utvikle fremtidsrettede bygg og gode byrom. I 2020 stakk selskapet av med prisen for Årets byutvikler under Oslo Urban Arena, og i år hevder de seg med nominasjon til Cityprisen 2021. Sistnevnte nominasjon gjelder for utviklingen av Harbitz Torg, et av Møller Eiendoms seneste signaturprosjekter.


Klima, miljø og bærekraft løftes på styreagendaer i hele bransjen, og bærekraft er også en av grunnpilarene i Møller Eiendoms vedtatte strategi. I 2020 tok Møller Eiendom bl.a. initiativet til at en rekke store eiendomsaktører gikk sammen for å utvikle et verktøy for å sette klimakrav i innkjøpsprosesser på vegne av bransjen.


-Møller Eiendom er et selskap med høye ambisjoner på flere områder. Et bredt sammensatt styre med ulik kompetanse og erfaringer er derfor viktig for at vi kontinuerlig utfordres og videreutvikler oss. Med våre to nye styremedlemmer er vi enda bedre posisjonert for å lykkes med målene vi har satt oss, sier administrerende direktør Andreas Jul Røsjø.


Bred erfaring og internasjonalt tilsnitt


Christine Grape
(53) har bakgrunn fra arkitektbransjen og er engasjert i bærekraftig byutvikling. Hun er partner og daglig leder i Grape Architects som hun startet opp i 2015. Grape har tidligere erfaring fra DARK Arkitekter, og er utdannet ved Arkitektur og designhøyskolen i Oslo. Hun er nestleder i styret for NHO Viken og Oslo, var med på stiftelsen av Norwegian Green Building Council (senere slått sammen med Grønn Byggallianse) og er engasjert i bl.a. Oslo Science City og Levende Oslo.

Christine Grape


-Mobilitet er, etter min oppfatning, den viktigste premissgiveren for all god byutvikling. Her jobber Møller Eiendom i et spennende samspill med søstervirksomheten Møller Mobility Group. Gjennom å utnytte dette samspillet, mellom nye mobilitetsløsninger og utvikling av eiendom, kan vi drive utvikling av byer hvor det er godt å bo og jobbe. Her ser jeg frem til å bidra med min kompetanse, sier Christine Grape.


Jennifer Lee Koss (43) tilfører styret internasjonal erfaring fra oppstartsselskaper, merkevarebygging, frivillige organisasjoner, kunstinstitusjoner og finans/investeringsvirksomhet. Hun er gründer av to selskaper (Springbank Collective og BRIKA), og har også tidligere styreerfaring fra det canadiske eiendomsselskapet Dream som har levert flere signatur-byutviklingsprosjekter.

Jennifer Lee Koss


-Jeg gleder meg til å bli med i Møller Eiendoms styre, for å utvikle bærekraftige bymiljø og bygninger som skaper fremtidsrettede bo- og arbeidsmiljø for kommende generasjoner av arbeidstakere og familier. Etter ti år innenfor eiendomsselskaper i Nord-Amerika gleder jeg meg nå til å jobbe med et av de aller beste nordiske eiendomsselskapene, sier Jennifer Lee Koss.


Jennifer Lee Koss har studert ved Harvard College, Oxford University og har en MBA fra Harvard Business School. Hun har også bak seg en karriere som cellist. Hun har i dag aktive styreverv i flere selskaper, bl.a. i Active Brands, Komplett.no, Sneakersnstuff (Sverige), Crayon og The National Ballet of Canada.


Saker en omtalt i Estate her