Nytt bilanlegg – med fleksibilitet for endringer i fremtiden.

9. juni 2022

En av de store utfordringene med ressursbruk og avfall i eiendomsbransjen har vært at fullt brukbare bygninger rives. Mye av dette kan forklares med at bygningene ikke lar seg tilpasse nye behov og endringer i markedet uten omfattende og kostbare inngrep. Nå prøver vi ut en ny og modulær måte å bygge på ved Møller Bils nye anlegg på Jessheim. Målet er å få ned ressursbruken, ved å bygge inn fleksibilitet for fremtiden.

Meinich arkitekter har utviklet systemet for oss. De har bred erfaring med slike næringsbygg, og var ikke
tunge å be da vi utfordret dem til å komme opp med en mer bærekraftig og mer fremtidsrettet løsning. De siste ti årene har bilhandel og service vært i en rivende utvikling, og det er vel ingen grunn til at det skal stoppe opp. Da blir det viktig at funksjoner kan flyttes rundt i et bygg og at arealene kan brukes på en annen måte i fremtiden.

Vi ser på byggemetoden som fremtidens måte å planlegge forhandleranlegg på. Et premiss for fleksibiliteten er å etablere et indre atrium. Dette vil føre dagslys ned til arealene og som gir disse flerfoldige bruksområder. Atriet er ikke bare premisset for å få til en fleksibilitet, men det blir også en flott kvalitet for de som skal ha sin arbeidsplass i bygget. Bygget er videre basert på «kuber» som er designet for å kunne ivareta krav til en rekke ulike formål i fremtiden; – det som engang var verksted – kan i fremtiden benyttes som handelsarealer. Det som engang var showroom eller bruktbil kan i fremtiden bli kontorarealer.

Når vi planlegger bygninger i områder som står ovenfor mye utvikling fremover sier det seg selv at det er lurt å vokse med oppgaven. Det kubiske systemet gir oss med ganske enkle grep også muligheten til å legge på flere etasjer i fremtiden. Dette er et viktig grep for å ivareta fremtidig fleksibilitet, ettersom manglende evne for eksisterende bygg å vokse i høyden kan fort lede til riving. Ved å planlegge for denne typen utvidelser eller påbygg, øker sannsynligheten for at bygget kan stå i mange år. På denne måten sparer vi ressurser og avfall i det lange løp.

For øvrig skal vi utvikle Møller Bil Jessheim til et så bærekraftig prosjekt som mulig. Ambisjonsnivået er å bygge et anlegg i energiklasse A med BREEAM sertifisering. Omfattende bruk av tre blir nøye vurdert og er i skrivende stund under utredning hos våre entreprenører.

Fotavtrykket til «kubene» vi bygger med på Møller Bil Jessheim kan bygges om til ulike formål, ettersom behovene i fremtiden endrer seg. Her et utdrag av arkitektenes skisser som viser hvordan en kube med grunnflate på 22,5 x 22,5 m kan brukes til en rekke ulike formål.


Saken har blitt omtalt her

NTB Kommunikasjon