Om Møller Eiendom

Vi eier, forvalter og utvikler, og har høye ambisjoner for verdiskapning. For oss handler djervhet om å være trofast mot våre ambisjoner for vekst og verdiskaping. I løpet av få år har vi mer enn fordoblet porteføljen.

Berike nabolag

Fra bileiendom til byutvikling

Bileiendom er en viktig del av vår virksomhet, men fremtidig vekst skjer hovedsakelig gjennom kjøp og utvikling av sentrale eiendommer innen andre segmenter. Vi vil utvikle knutepunkter der flere generasjoner virker, bor og lever i gode omgivelser. Målsettingen i konsernets vedtatte strategi er å bygge opp en betydelig portefølje av næringseiendom også utenom bilrelaterte bygg, som skal bidra til langsiktig verdiskapning.

Vi er alltid på jakt etter de riktige eiendommene som har et potensial vi kan utvikle og realisere.

31
16

Bygget på solide verdier

Vi deler vår søsterbedrift Møller Mobility Group sine grunnverdier; åpen og ærlig, initiativrik, omtenksom og tydelig. Verdigrunnlaget inspirerer oss til å være en pådriver for bærekraftig eiendomsutvikling. Slik utvikler vi verdier for leietakere, samfunnet og våre eiere.

Vårt motto, som er nedarvet fra selskapets grunnlegger, er bærebjelken i våre etiske retningslinjer: «Man skal holde sin sti ren». Et solid og langsiktig familie-eierskap, der medarbeiderne også er eiere, er et viktig premiss for Møller Eiendoms ambisjoner. Effektiv drift og vedlikehold, fremtidsrettet design og omtanke for miljøet kjennetegner vår virksomhet.

Vi utvikler fremtidens bygg og byområder

Møller Eiendom har store ambisjoner for vekst, og målet er en porteføljeverdi på 15 milliarder kroner innen 2025. Veksten skjer hovedsakelig gjennom kjøp og utvikling av sentrale eiendommer.

Møller Eiendom skal eie og utvikle fremtidens eiendomskonsepter.

Vi drives av djerve ambisjoner og utnytter vår finansielle styrke, erfaring og engasjement til å utvikle gode bygg og byområder.

Bygdøy alle 4 - new6
150909fsf172

Et solid eierskap for vekst

Konsernet eies av familieselskapet Aars AS, og Møller Eiendom ble skilt ut som egen virksomhet fra Møller Mobility Group i 2014.

 

Våre fremste konkurransefortrinn er vår soliditet, våre finansielle muskler og en langsiktig investeringshorisont. Samtidig er vi en fleksibel og lettbent organisasjon med mulighet for raske beslutninger. Det betyr at vi ikke må gjøre som alle andre.

Bærekraft

Vi bruker vår evne til å være ambisiøse og nytenkende i arbeidet med å skape fremtidens eiendomskonsepter, vi vektlegger god arkitektur og vi søker å berike nabolagene rundt våre prosjekt med attraktive og nyskapende tilbud. Vi utnytter samspillet med vår søstervirksomhet Møller Mobility Group for å sikre gode mobilitetskonsepter til eiendommene våre og vi har et engasjement for en mer klimavennlig eiendomsbransje.

Bærekraftrapport_MøllerEiendom_green

Nøkkelinformasjon

 • Etableringsår

  1995

 • Eier

  Aars AS. Møller-familiens holdingselskap 

 • Antall ansatte

  44

 • Porteføljeverdi

  MNOK 14.274

 • Leieinntekter

  MNOK 711

 • Eiendommer

  Ca 100. Vi har eiendommer i Norge, Sverige og Baltikum

 • Antall kvadratmeter bygg

  502.000

 • Investeringssegmenter

  Utviklingsprosjekter ved knutepunkter, Kontor, Lager/Logistikk, Handel, Bolig

 • Hovedkontor

  Bygdøy Allé 4, Oslo

 • Administrerende Direktør

  Andreas Jul Røsjø

Kontoreiendom

Selge eiendom?

Selge eiendom

Vi er kontinuerlig på jakt etter nye investeringsmuligheter, gjerne større eiendommer med utviklingspotensial, beliggende ved kollektivknutepunkter i Oslo-området.
Les mer om salg av eiendom her.

Bolig

Utleie

Utleie

Vi har alltid en rekke pågående prosjekter på søk etter leietakere.

Dersom din bedrift har behov for nye arealer kan du lese mer her.

Det skal merkes at det er oss

Vår Brand Book beskriver hvordan Møller Eiendom jobber og ønsker å fremstå. Den skal engasjere våre ansatte og forklare våre nære forbindelser hvem vi er, slik at alle kjenner oss bedre.

Styret Møller Eiendom

Harald Møller (styreleder) Bilde
Øyvind Schage Førde Bilde
Jon Morten Møller Bilde
Nina Hammerstad Bilde
Roar Sandnes Bilde

Christine Grape Bilde
Leif Edgar Johansen Bilde

F.v: Harald Møller, Roar Sandnes, Øyvind Schage Førde, Jon Morten Møller, Christine Grape, Leif Edgard Johansen og Nina Hammerstad

Her finner du oss

Bygdøy allé 4,

0257 Oslo