Varsling

Har du ønske om å varsle om en uønsked hendelse?

Varsling eksterne

Du kan raskt og enkelt varsle om kritikkverdige forhold på våre byggeplasser eller andre steder du mener vi i Møller Eiendom har opptrådt kritikkverdig.

Kritikkverdige forhold kan være:

  • Brudd på lovregler
  • Brudd på etiske normer
  • Korrupsjon og bestikkelser
  • Trakassering, mobbing eller diskriminering
  • Brudd på anbudsregler eller saksbehandlingsregler
  • Alvorlig brudd på regler om helse, miljø og sikkerhet

Du velger selv om du ønsker å varsle anonymt eller med navn. Vi oppfordrer deg til å varsle med navn, da saksbehandlingen som regel er mer effektiv dersom varslerens identitet er kjent for saksbehandlerne.

Vi oppfordrer til å ta dirkete kontakt med oss i Møller Eiendom for raskere behandling. Dersom du ønsker å varsle anonymt kan du ta kontakt med vårt eksterne varslingssenter i Deloitte.

Alle varsler vil bli behandlet i streng fortrolighet.

Kontaktpersoner hos Deloitte

Bjørn Ofstad
Partner
+47 928 00 216
bofstad@deloitte.no

Henriette Breilid
Senioradvokat
+47 970 10 326
hbreilid@deloitte.no

Emilie Rodahl Torkelsen
Advokatfullmektig
+47 952 80 186
emtorkelsen@deloitte.no

Johanne Martinsen
Advokatfullmektig
+47 473 68 871
jomartinsen@deloitte.no