Verktøy som skal gjøre eiendomsbransjen grønnere

9. mars 2021

På initiativ fra Møller Eiendom har en lang rekke store eiendomsaktører nå gått sammen om å utvikle et sett med klimakrav som verktøy for å gjøre hele bransjen grønnere. 

Våren 2020 gikk en gruppe eiendomsselskaper og eiendomsforvaltere sammen i en arbeidsgruppe for å definere et sett med klimakrav for innkjøpsprosesser i bransjen. Bak dette initiativet ligger en erkjennelse av at det trengs mer kompetanse og bedre virksomhetsstyring i alle ledd for at bygg- og eiendomsbransjen skal kunne ligge i front i arbeidet for å redusere klimagassutslipp. 

– Vi som eiendomsselskap har lenge jobbet bevisst for å bli gode på bærekraftig eiendomsutvikling. Vi opplever også at dette er noe som blir forventet av oss både fra markedet og myndighetene, og det stilles tydelige krav til de produktene vi og bransjen leverer. Skal vi kunne levere på dette er vi avhengige av å ha kompetente og fremoverlente leverandører. VI ønsker å stimulere leverandørene på dette området, sier direktør for miljø og bærekraft i Møller Eiendom, Isak Oksvold. 

Startet med egne krav 

Initiativet til å lage et slikt verktøy kommer fra Møller Eiendom. Prosessen startet internt i eiendomsselskapet, som først ønsket å lage krav for seg selv. Etter hvert ble det naturlig å inkludere flere, og våren 2020 ble det satt ned en bred arbeidsgruppe med representanter fra ulike deler av bransjen, for å arbeide frem relevante krav. 

  • Det var et poeng for oss å få med flere aktører til å benytte et slikt verktøy. Da kan vi nå bredere ut og vi kan bidra til større endring, legger Oksvold til.  
  • Det er også viktig for oss at kravene er ambisiøse nok, men samtidig at de oppleves som relevante og at det er enkle nok til at de kan anvendes av både store og små aktører. Vi ønsker også at kravene er rettet inn sånn at også leverandører som tidligere ikke har særlig erfaring med å levere grønne løsninger, og skal ha mulighet til å endre seg, sier Oksvold. 

Et levende verktøy 

Det ferdige verktøyet er nå tilgjengelig på Norsk Eiendoms nettsider. Men selv om det er publisert, så betyr ikke det at dette nå er et endelig dokument, hogd i stein. Prosessen skal leve videre.   

Det er prisverdig når medlemmer tar denne typen initiativ for å gjøre bransjen grønnere. Norsk Eiendom er opptatt av ansvaret og potensialet som ligger i å bruke bestillermakten. Vi håper mange eiendomsbedrifter vil bruke disse kravene og sammen skape en bransjestandard, sier Tellevik.

Adm.dir i Norsk Eiendom, TONE TELLEVIK DHAL

Disse kravene er under kontinuerlig utvikling, og planen er at vi skal revidere dem en gang i året. Ambisjonen er at kravene over tid skal strammes gradvis inn. Dette skal ikke være noen lukket prosess, og vi ønsker innspill og tilbakemeldinger velkommen. Er det behov for det, så gjøre vi justeringer underveis, sier Oksvold. 

Direktør for miljø og bærekraft, ISAK OKSVOLD

Han understreker også at det arbeidet som nå er blitt gjort skal være fritt tilgjengelig for alle som ønsker å bruke det.  

Dette startet internt hos oss, så fikk vi med oss flere aktører, og nå håper vi å nå ut til enda flere med det ferdige verktøyet. Jo flere som er med å bruke verktøyet ved å stille krav, jo bedre er det for bransjen vår som helhet, avslutter han. 

Direktør for miljø og bærekraft, ISAK OKSVOLD

Arbeidsgruppen

Redaksjonsgruppe 

Isak Oksvold, Møller Eiendom 

Evija Izaka, Entra Eiendom 

Jennifer LamsonHöegh Eiendom 

Martine Pettersen, Oslo Pensjonsforsikring 

Bodil MotzkeUndervisningbygg 

Øystein Liverød, Universitetet i Oslo 

 

Øvrige deltagere 

Aspelin Ramm 

Avantor 

Braathen eiendom 

AB Invest AS 

OBOS 

Storebrand Eiendom 

Newsec Basale 

Alfa Eiendom 

Olav Thon Eiendom 

Selvaag eiendom 

EC Dahls Eiendom 

Bodø kommune 

Stor-Oslo eiendom 

Eiendomsspar 

Ferd Eiendom 

Fabritius  

Undervisningsbygg 

Oslo S Utvikling 

GC Rieber Eiendom 

Isak Oksvold