Vi stiller klimakrav til leverandørene

24. juni 2020

Oppføring, rehabilitering og riving av bygninger er et samspill mellom ulike profesjoner og leverandører. Derfor er det viktig at alle virksomhetene som er involvert i et byggeprosjekt har kunnskap og erfaring om hvordan de kan bidra til å redusere klimabelastningen i praksis.

Dette er grunnen til at Møller Eiendom vil stille klimakrav til sine leverandører.

– Vi ønsker å dreie våre prosjekter i en mer klimavennlig retning. Da må vi spille på lag med våre leverandører, være seg arkitekter, rådgivere, entreprenører og andre.

Det sier Isak Oksvold, som har vært ansvarlig for å utarbeide leverandørkravene.

– Vi ser det blant annet som viktig at alle våre leverandører kan dokumentere et miljøstyringssystem, at de har identifisert sine vesentlige klimapåkjenninger og satt seg langsiktige mål for å redusere disse, forteller han.

– Samtidig er det en balanse mellom å ikke ekskludere for mange i innkjøpsprosessen og faktisk bidra til at selskapene gjennomfører tiltak som kan bidra til å øke sin kompetanse på området.

For å finne rett balanse på de nye klimakravene gjennomførte Møller Eiendom en høringsrunde blant leverandørene. Svarene tyder blant annet på at det kan være krevende å dokumentere referanseprosjekter med dokumentert lav klimabelastning over bygningens levetid. Det er heller ikke alle entreprenører som kan vise til gjennomføring av prosjekter uten fossile klimagassutslipp fra forbrenning på byggeplass. Det er særlig små virksomheter som har utfordringer med å levere på alle kravene til erfaring med klimavennlige byggeprosjekter.

– Vi vil stille klimakrav til markedet, samtidig som vi er opptatt av å ivareta de små virksomhetene. Dette er bedrifter som er viktige for oss, og sentrale når det gjelder å få nye løsninger og nye ideer ut i markedet. Signalet er derfor at vi firer litt på de opprinnelige klimakravene for å få med flest mulig også vil vi stramme inn kravene etter hvert. Vi skynder oss langsomt og tar dette steg for steg, avslutter Oksvold.

Klimakravene gjelder for virksomheter med over 20 ansatte.

Alle leverandører

  • Virksomheten skal dokumentere et miljøstyringssystem
  • Virksomheten skal ha identifisert sine vesentlige klimapåkjenninger
  • Virksomheten skal ha satt mål for å redusere sine vesentligste klimapåkjenninger

Rådgivere

  • Virksomheten skal kunne vise til kunnskap om eller erfaring fra prosjekter med lav klimabelastning, jf. Møller Eiendoms klima- og miljømål

Bank

  • Banken skal ha etablert rammer for grønne lån til både næringseiendom og boliger
  • Banken skal kunne redegjøre for hvordan rammeverket for grønne lån fremmer bygninger med lav klimapåvirkning over bygningens levetid

Forsikring

  • Selskapets skal kunne vise til at de har, eller har som mål å levere, forsikringsprodukter for næringseiendom som fremmer klimavennlig gjenoppbygning ved totalskade på bygning

Entreprenører

  • Entreprenøren skal kunne vise til kunnskap om eller erfaring fra prosjekter med lav klimabelastning, jf. Møller Eiendoms klima- og miljømål
  • Entreprenøren skal kunne vise til gjennomføring av prosjekter uten klimagassutslipp fra forbrenning av fossile brensler på byggeplass, evt. redegjøre for hvordan de ser for seg å kunne gjennomføre arbeider på byggeplass uten fossile klimagassutslipp

Kjøretøy og transporttjenester

  • Leverandøren skal vise til en plan for å øke virksomhetens andel av transporttjenester og/eller kjøretøy, som er basert på elektrisitet eller annen nullutslippsteknologi

Møller Eiendom har nå fastsatt første versjon av klimakravene. Dermed er selskapet ett av de aller første i den norske eiendomsbransjen som formaliserer klimakrav til sine leverandører.

« Vi vil dreie prosjektene våre i en mer klimavennlig retning! »

Isak Oksvold, direktør for miljø & innovasjon i Møller Eiendom

Les miljørapport for 2020 her