Leietakerinformasjon

Møller Eiendom har ansvaret for drift og forvaltning av hele vår eiendomsportefølje, og ved hjelp av både intern og ekstern
kompetanse drifter vi våre eiendommer og følger opp våre leietakere slik at lokalene til enhver tid fungerer i henhold til avtale.

Som leietaker hos Møller Eiendom skal du føle deg ivaretatt av våre driftsledere, som er Møller Eiendoms ansikt utad, de er
serviceorientert på alle nivåer og holder løpende kontakt med leietaker. De har ansvar for at fellesarealer holdes ryddig og i orden og skal ivareta daglig drift og forvaltning av bygninger, uteanlegg og tekniske installasjoner.

Møller Eiendom stiller strenge krav til sine driftsledere, men for at de skal kunne lykkes i sitt arbeid er vi avhengig av at våre leietakere tilpasser seg eiendommens retningslinjer for bruk av leiearealet og samtidig er med på å holde fellesområder og områder rundt bygget så trivelig som mulig.

Møller Eiendom kan også tilby leietaker ulike type håndverkstjenester, tjenesten kan bestilles via e-post til driftsleder.

Vi ser frem til et hyggelig samarbeid og ved eventuelle spørsmål eller for mer utfyllende informasjon kan vi kontaktes.

På denne siden finner du informasjon om:

Adgangskort/Nøkler

Ytterdører

Låsesystem

Vannskader og andre skader

Lagring i kjeller

Skilt

 

Bredbånd

Intern og brannkontrollforskrifter

Team drift

Våre driftsledere

Servicetorget - FDVweb

Hvem svarer på hva?

 

Adgangskort/Nøkler 

Adgangskort/nøkler utleveres ved innflytting. Det skal være en ansvarlig som er rekvirent hos hver leietaker som etter dette kan bestille kort via Servicetorget. Bestillingen må inneholde firmanavn og navn på person som skal bruker kortet, samt ønsket kode.
Kort og kode skal aldri oppbevares sammen. Leietakere får ikke adgang til andre arealer enn det som omfattes av leiekontrakten og det som anses som fellesarealer.

Dersom noen har mistet kortet sitt, kontaktes den ansvarlige rekvirent, som snarest mulig gir beskjed via Servicetorget
(FDV Web).

Ytterdører

Ytterdører er en del av skallsikringen for bygget og skal i utgangspunktet holdes låst hele døgnet, noen av eiendommene er unntatt i vanlig kontortid. Dersom en dør holdes åpen vil en automatisk stille-alarm gå til vaktselskap etter 30 sekunder. Dette er for at uvedkommende ikke skal ta seg inn i bygget.

Låssystem

Låssystem for dører innen det enkelte leieforhold skal være på byggets låssystem slik at gårdeier får tilgang til tekniske anlegg ol.

Vannskader og andre skader

Skader på bygg skal utbedres uten opphold. Gårdeier eller driftsleder skal varsles umiddelbart via Servicetorget, eventuelt vakttelefon 02875. Hvis skade ikke rapporteres med en gang, kan leietaker få ansvar for følgeskade.

Lagring i kjeller

For å unngå unødvendig skader dersom det skulle oppstå vannlekkasje anbefales det at ingen leietakere lagrer verdigjenstander direkte på gulvet. Disse bør settes på en hylle eller europall for å unngå skader. Dersom det oppstår en vannlekkasje/skade kan gårdeier frasi seg ansvaret til erstatning.

Skilt

Kan ikke settes opp uten tillatelse fra gårdeier. Utvendig skilt er søkepliktig hos kommunen, og den som får skiltet montert er ansvarlig for eventuelle skader på fasade som måtte oppstå. Leietaker må selv bekoste skilt og montering/tilkobling.

Øvrig skilting i bygget skal avklares med driftsleder.

Bredbånd

Ta kontakt med leverandør. Leverandør må få godkjennelse av forvalter.

Intern og brannkontrollforskrifter

Møller Eiendom skal som gårdeier ivareta norske lover og forskrifter samt sørge for at disse etterleves på eiendommen i samarbeid med våre leietakere. Dette dokumetet beskriver hvordan dette gjøres i praksis og hvem som har ansvaret for hva. I Hovedtrekk gjelder det følgende:

Utleier er ansvarlig for at bygningen tilfredsstiller offentlige forskrifter og pålegg. Videre skal utleier påse at eiendommens virksomhet(er) etterlever lovgivning innenfor helse, miljø og sikkerhet. Internkontrollforskriften stiller bestemte krav som skal sikre at helse-, miljø- og sikkerhetskravene i lovgivningen blir fulgt.

Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans drift tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende lover, instrukser og pålegg.

Team drift

Møller Eiendom er stolte av at vi drifter alle byggene våre selv.
Våre driftsledere er svært proffesjonelle og serviceinnstilte,
og de er der for å gjøre din hverdag som leietaker så enkel og
problemfri som mulig.

Det er enkelt å få øye på gutta, i sin bekledning med Møller
Eiendom logo på.

Har du noe du ønsker at en driftsleder skal se på ønsker vi at
du legger inn en sak på servicetorget, slik som beskrevet på
sidene som følger. Dette for at saken skal bli utbedret så rask
og smertefritt som mulig.

Våre driftsledere er tilgjengelig man-fre 08:00-16:00.

Utenom normal arbeidstid ber vi deg kontakte vakttelefonen på 02875.

Servicetorget. FDV-web

Som leietaker i ett av Møller Eiendom sine bygg ber vi deg registrere en bruker på Servicetorget.

I vår driftoppfølging benytter vi Servicetorget til alt av servicerapporter, tilstandsrapporter, tegninger, brann-dokumentasjon, FDV-dokumentasjon, bilder, etc. slik at dette lett kan finnes av både driftspersonell så vel som leietakere. I dette systemet rapporteres også periodisk tilsyn og vedlikehold gjennom våre sjekklister.

Alt av mangler, arbeid som du ønsker at en av våre driftledere skal ta tak i rapporteres inn her. Da kan vi lettere holde oversikt over alt som skal gjøres på eiendommen og du som leietaker vil kunne følge med på saken din fra innrapportering, under arbeidet og du får beskjed når arbeidet er utført.

Ta kontakt med din driftsleder dersom du trenger hjelp med Servicetorget!

Hvem svarer på hva?

For fakturaspørsmål kontakt:
Eirik Mølbach-Thellefsen Stray

For spørsmål som omhandler drift eller marked/utleie se oversikten på hver enkelt eiendom.